Can Costa modernitza els sistemes d'àudio, il·luminació i gestió, apostant per la sostenibilitat

El centre cultural es modernitza amb els fons Next Generation de gestió sostenible d'infrastructures d'arts escèniques i musicals

Dilluns, 28/11/2022

Can Costa LogoRecentment l'Ajuntament de Taradell ha aconseguit una subvenció de 43.815 € per a la modernització i gestió sostenible de Can Costa, tot millorant el centre cultural tant pel que fa a la seva eficiència energètica com a les seves prestacions escèniques. L'edifici, que actualment forma part del Sistema d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), requeria diverses actuacions per adaptar-se als nous temps, tant en sostenibilitat com en eficiència energètica. Així mateix, els sistemes digitals d'àudio i vídeo necessitaven una modernització, com també la il·luminació de l'escenari. Els objectius d'aquestes actualitzacions a l'equipament han estat renovar equips per facilitar la creació artística i les activitats de les entitats i fomentar i crear públics nous amb un accés divers i multigeneracional, tot garantint l'accessibilitat i la inclusió dins l'entorn educatiu i social de les persones amb diversitat sensorial.

Can Costa Sala Gran il·luminació escenariCan Costa Sala Gran il·luminació escenariCan Costa Sala Gran il·luminació escenari

En l'apartat escènic, la renovació del material i equipament lumínic, informàtic i de so ha substituït els aparells que havien quedat obsolets. Així, s'ha adquirit una nova taula de llums que servirà per millorar el control dels aparells de l'escenari amb més precisió i rapidesa. Pel què fa als llums es substituiran els robots frontals actuals per adequar-los a una tecnologia més actual. També s'ha decidit disposar d'una màquina de boira per millorar la qualitat visual dels actes que ho requereixin.

A tot això cal afegir els ordinadors pel control de so i vídeo, que permeten una millor projecció d'imatge i so als actes de la Sala Gran i de la Sala del Mig. Des de la regidoria de Cultura i de la de Sostenibilitat es considera que amb tots aquests canvis, i els que han de venir, Can Costa s'adequa cada cop més als nous temps per continuar servint a Taradell com a centre de referència cultural.

Fons Europeus Next Generation Logo