Can Costa ja disposa d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic

La nova instal·lació fotovoltaica ha de permetre estalviar 12,39 tones de gasos d'efecte hivernacle, i més de 13.000,00 € anuals en el consum d'electricitat.

Dijous, 29/09/2022

Aquesta setmana ha entrat en funcionament la nova instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de Can Costa Centre Cultural que ha de produir energia elèctrica renovable per a aquest edifici. La nova instal·lació consta de 74 plaques fotovoltaiques amb una potència total de 33,00 kWpic, té una producció d'energia elèctrica de 47.850 kWh a l'any, genera un estalvi de 12,39 tn CO2eq. a l'any i un estalvi econòmic anual de 13.123,35 €. Aquesta és la segona instal·lació municipal d'autoconsum fotovoltaic, i s'ha escollit Can Costa perquè és un dels edificis municipals amb un consum energètic més elevat.

Fotovoltaica Can Costa 2

Les 74 plaques fotovoltaiques s'han col·locat a la teulada sud-oest de l'edifici de tal manera que la màxima producció energètica es produeixi al migdia-tarda. L'objectiu és que quan més s'utilitza l'edifici per part dels usuaris, més producció d'energia elèctrica renovable hi hagi. A més, també s'aprofitarà per instal·lar un punt de recàrrega elèctric pels vehicles municipals, i carregar-los durant les tardes.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla de Transició Energètica de Taradell que va aprovar l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona. I de fet també està previst que en els propers mesos l'Ajuntament de Taradell cedeixi part de la teulada de Can Costa a la cooperativa Taradell Sostenible (TARSOS) per tal de realitzar un autoconsum compartit amb la ciutadania.

Finalment, cal destacar que aquesta instal·lació fotovoltaica d'autoconsum ha estat subvencionada per part de la Generalitat de Catalunya dins el programa d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 2021-2022.