Arranjament de les voreres i del paisatge urbà de la urbanització La Madriguera

Dilluns 09/04/2018

Per tal d'exposar els problemes que genera l'arbrat que hi ha plantat als carrers de la urbanització La Madriguera, el passat 22 de març es va celebrar una reunió informativa amb els veïns de la urbanització, on l'alcalde, Lluís Verdaguer, i el tècnic, Miquel Sellés, van detallar-los les diferents problemàtiques i consensuar el procediment a seguir en el plantejament d'alternatives i solucions.

La madriguera - mal estat voreres 2018

En tots els carrers de l'àrea, les voreres fan menys d'un metre d'amplada, i a causa de la crescuda dels arbres, els escocells han quedat petits i això ha provocat que les arrels aixequin les voreres creant problemes d'accessibilitat, de mobilitat i de circulació de persones, cadires de rodes o cotxets.

Per aquest motiu, l'Ajuntament talarà els arbres dels carrers de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, de Rosselló i de la Madriguera en els pròxims dies, i reomplirà els forats de sauló per facilitar el pas als vianants. A continuació la brigada municipal realitzarà els treballs de reparació de les voreres afectades.

Un cop finalitzada aquesta actuació, seran els mateixos veïns i veïnes, a través d'un procés de consulta ciutadana que decidiran el redisseny d'aquestes vies, segons les propostes exposades en la reunió:

  • No replantar cap arbre i acabar adequadament les voreres.
  • Replantar tots els arbres però amb una espècia de capçana petita i menys problemàtica per les arrels.
  • Replantar tots els arbres a excepció dels carrers Barcelona i Rosselló.

Aquesta consulta es portarà a terme durant el mes de juny, un cop els veïns hagin pogut tenir una visió de la urbanització sense arbres.