Aquest dilluns engega la nova Àrea d’Emergència de residus de Taradell

L'actual Àrea d'Aportació de Residus passa a ser una Àreà d'Emergència només d'ús domèstic i d'accés restringit

Dijous, 04/03/2021

El servei d'Àrea d'Aportació que fins ara es prestava en un espai adjacent a la Deixalleria passa a ser d'ús exclusiu pels veïns i veïnes de Taradell, i només es pot utilitzar en casos puntuals i justificats. Cada habitatge disposarà d'un nombre màxim d'aportacions setmanal, ja que el model de recollida selectiva porta a porta és el més efectiu i cal utilitzar-lo de forma preferent sempre que sigui possible.

En aquest sentit, aquest espai passa a ser una Àrea d'Emergència a la qual s'hi podrà dipositar: matèria orgànica, reciclable i resta. Està totalment prohibit dipositar-hi voluminosos (electrodomèstics, mobiliari, etc.), restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles. Per a aquestes deixalles cal que utilitzeu les vies de gestió de deixalles corresponents.

On es troba?

La ubicació de l'Àrea d'Emergència es troba al carrer Ferriol, al costat de la deixalleria, al mateix lloc que l'antiga àrea d'aportació.

Amb quina frequència es pot utilitzar?

Habitatges de l'àrea urbana (residents al nucli urbà del municipi): 1 vegada a la setmana.

Habitatges disseminats (de fora de l'àrea urbana, sense recollida porta a porta, com les masies): 3 vegades a la setmana.

Com s'hi pot accedir?

L'accés serà restringit i controlat per evitar sobrepassar la seva capacitat, i facilitar la correcta separació de residus que és un dels objectius de la recollida selectiva de deixalles del municipi. El procés per començar a utilitzar aquest servei és senzill, només cal seguir aquests passos:

Per accedir-hi, us heu de descarregar l'aplicació KOMTAINER per al vostre dispositiu mòbil (Android o iOS).

  1. Accediu al formulari web pilot.komtainer.com/taradell i ompliu les vostres dades. El servei és totalment gratuït, no es demana cap dada bancària. Haureu d'informar el vostre tipus d'habitatge: disseminat (cases de pagès i altres, estacional / segona residència, o urbà) i heu de disposar d'un correu electrònic. Àrea d'Emergència Taradell, Residus, Formulari d'alta
  2. Descarregueu-vos l'aplicació KOMTAINER per al vostre dispositiu mòbil (Android o iOS).
  3. Obriu l'aplicació KOMTAINER que us heu descarregat al mòbil i introduïu l'usuari i mot de pas que heu posat al formulari del primer pas.
  4. Amb l'aplicació oberta, premeu a l'apartat ACCESSOS i acosteu el mòbil a la porta d'entrada de l'àrea i aquesta s'obrirà. Cal tenir el bluetooth activat. Àrea d'Emergència Taradell, Residus, Accés APP
  5. Un cop a dins, seleccioneu a la pantalla del mòbil el tipus de residus que esteu dipositant.

Més informació

Per qualsevol dubte o requeriment, us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Taradell, situada al Carrer de la Vila, 45. Per telèfon, truqueu al 938 126 100. Per correu electrònic, adreçeu-vos a taradell@taradell.cat.

Aquest nou servei és una actuació conjunta de la Regidoria de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Taradell i de l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.

Localització relacionada