Aprovada la modificació del POUM que protegeix l’àmbit comercial

L'objectiu és preservar els 106 locals comercials i de serveis que queden actualment al centre del poble

Dimarts, 22/12/2020

Aquest passat dijous l'Ajuntament de Taradell va fer l'aprovació inicial de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que ha d'evitar que desapareguin més locals comercials al centre del municipi. Aquesta modificació número 13 del POUM ajusta la delimitació de l'àmbit comercial a la realitat actual, i regula els usos d'aquest àmbit comercial en planta baixa. Així, la nova regulació manté i inclou els usos comercials, d'oficines i serveis, i condiciona la nova implantació d'habitatges, garatges o magatzems en planta baixa.

Nou Àmbit Comercial

L'Ajuntament de Taradell mitjançant aquest canvi en el POUM pretén protegir els comerços i els serveis que actualment hi ha al centre del poble. De fet, en la fase d'estudi s'han detectat aproximadament 106 locals comercials i de serveis que podrien haver desaparegut amb la normativa anterior, i que actualment quedaran protegits per aquest modificació. Cal recordar que en els darrers anys hi ha hagut diversos locals de l'àmbit comercial que han canviat d'ús, hi han passat a garatge o a habitatge.     

Aquesta actuació s'emmarca en les diferents accions que ha fet l'Ajuntament de Taradell per promoure el comerç i l'activitat local, i per evitar la desaparició dels establiments en aquesta zona del municipi.