Entra en vigor la bonificació del 95% sobre l’impost de plusvàlua

També es bonificarà el compostatge de la fracció orgànica i la matrícula de l'EAS per a aturats

Dilluns, 11/01/2021

La modificació més rellevant de les noves ordenances fiscals per aquest 2021 és la bonificació aplicada en l'impost de plusvàlua sobre habitatges habituals. Aquest impost s'aplica amb la defunció del propietari o propietària de l'habitatge, en el moment que aquesta propietat es transmet als hereus. D'aquesta manera, els descendents tindran una bonificació d'entre el 25% i el 95% –el màxim que permet la llei– quan heretin l'habitatge habitual de la persona difunta. El valor d'aquesta bonificació dependrà del valor cadastral de la finca, i podrà augmentar un 25% o un 50% quan la persona que hereta tingui una discapacitat reconeguda.

L'objectiu d'aquesta bonificació és minimitzar l'impost que actualment s'aplica a les famílies quan mor el propietari de l'habitatge habitual i aquest passa als seus hereus o hereves, sempre seguint criteris de progressivitat econòmica i social.

A part d'aquesta bonificació, les ordenances fiscals d'aquest 2021 recullen noves bonificacions a la taxa de residus i de l'EAS Taradell. D'una banda, els ciutadans/es que acreditin que realitzen compostatge de la fracció orgànica podran sol·licitar una bonificació del 20% de la taxa de residus. D'altra banda, qui estigui a l'atur i es vulgui fer soci de l'Espai d'Aigua i Salut no haurà de pagar la matrícula inicial.

Cal recordar que l'Ajuntament de Taradell ja va començar a introduir l'any passat diferents bonificacions a les ordenances fiscals en base a criteris socials i ambientals, amb l'objectiu d'implantar una fiscalitat més equitativa i progressiva. Un exemple d'això són les bonificacions en l'IBI per a famílies nombroses o monoparentals i amb rendes baixes, o per a la instal·lació d'autoconsum d'electricitat amb energia solar fotovoltaica. Val a dir que, aquestes últimes, molt sol·licitades per la ciutadania durant el passat any 2020.