Ampliar la vorera superior de la Rda. Vilademany, proposta més votada dels pressupostos participatius

L'execució de les obres necessàries tindrà lloc al més aviat possible, dins aquest any 2023

Dilluns, 06/02/2023

Amb una participació d'un centenar de veïns, la proposta més votada als pressupostos participatius 2022 va ser l'“Ampliació de la vorera de la part alta de la Ronda Vilademany”. Les altres propostes més votades a continuació van ser “Arranjar la pista de la Plaça del Sol”, fer un “Circuit permanent d'orientació”, posar un “Plafó panoràmic al Castell d'en Boix” i crear un “Espai verd al barri del Vapor”. Aquestes propostes són les que, després de la fase de validació tècnica, van resultar susceptibles de votació final, que van sumar un total de 19 projectes dels 42 presentats inicialment. Amb aquesta votació finalitza el procés corresponent a l'any 2022, a falta tan sols de l'execució de l'obra escollida.

Ronda Vilademany — Proposta guanyadora als Pressupostos Participatius 2022

La proposta guanyadora tenia assignat un pressupost de 25.000 €, de manera que amb la seva execució —que tindrà lloc al més aviat possible— s'exhaureix el pressupost previst per a aquest procés participatiu. Tanmateix, tal com ja va passar en el procés dedicat a joves de l'any passat, no es descarta que alguna de les propostes que no han resultat guanyadores puguin realitzar-se temps a venir, amb càrrec a crèdit d'altres partides del pressupost municipal.

Es posa així de manifest que aquest procés participatiu per decidir el destí d'una part del pressupost municipal, no implica només l'execució prou immediata de la proposta guanyadora, sinó també que la resta de propostes són algunes vegades suggeridores per a l'Ajuntament i, doncs, que poden inclinar la seva activitat cap a llur realització.

Per a més informació, podeu consultar els resultats de les votacions a la plataforma  taradell.cat/participa.

Localització relacionada