Ple extraordinari d'octubre de 2014

Dijous, 09/10/2014
Ple extra de 30 d'octubre de 2014
  CIU ERC SI JRP
Adjudicació del contracte “Reurbanització de l'Av. Mn Cinto Verdaguer, entre la ctra. de Mont-rodon i la ctra. de Balenyà” si si si si
Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l'exercici 2014 si si si si
Acceptació de dos crèdits atorgats per la Diputació de Barcelona si si si si
Donar compte dels informes del Secretari-Interventor de compliment de la Llei 2/2012 i de la Llei 15/2010 del tercer trimestre de 2014        
Donar compte del periode mig de pagament de l'Ajuntament de Taradell        

 

Recursos i informació relacionada