Ple extraordinari d'abril de 2015

Dilluns, 27/04/2015

Ple 2015-04-27 extra

Ple extraordinari de 27 d'abril de 2015
  CIU ERC SI JRP

Sorteig per l'elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions municipals de 24 de maig de 2015

a favor a favor a favor a favor

Donar compte del Decret de l'Alcalde d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 i dels informes de Secretari-Interventor

       

Recursos i informació relacionada