Ple d´octubre de 2020

Dijous, 08/10/2020

                                Ple d´octubre de 2020

 

ERC JxT
Ratificar el Decret de l´alcaldia 158/2020 d´aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l´exercici 2021. Exp. 938/2020. Si Si
Aprovació de la gestió del padró municipal d´habitants en data 01/01/2020. Exp. 195/2020. Si Si
Sol.licitud de la bonificació de l´ICIO per execució obra menor. Exp. 780/2020. Si Si
Aprovació del text refós de la Modificació núm. 11 del POUM. Exp. 521/2019. Si Si
Adhesió a l´Associació de Municipis i entitats per l´energia pública. Exp. 778/2020. Si Si
Aprovació de la moció de l´AMI en relació a la Sentència d´inhabilitació del M.H. President de la Generalitat. Exp. 89/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats