Ple d'octubre de 2014

Dijous, 09/10/2014

Ple 9 d'octubre de 2014

Ple de 09 d'octubre de 2014
  CIU ERC SI JRP
Adjudicació del contracte “Reurbanització de l'Av. Mn Cinto Verdaguer, entre la ctra. de Mont-rodon i la ctra. de Balenyà” a favor a favor a favor a favor
Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l'exercici 2014 a favor abstenció abstenció abstenció
Acceptació de dos crèdits atorgats per la Diputació de Barcelona a favor en contra en contra a favor

 

Recursos i informació relacionada