Ple de setembre de 2019

Dijous, 05/09/2019

Ple de setembre de 2019

                                Ple de setembre de 2019

 

ERC  

JxT

Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'any 2020. Exp. 894/2019.

Si Si

Increment retributiu del personal de l'Ajuntament de Taradell per l'aplicació del Reial Decret Llei 24/2018. Exp. 896/2019.

Si Si

Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de morositat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del període mig de pagament, del 1r i 2n trimestre de 2019. Exp.518/2019 i 545/2019.

   

Designació dels representants municipals en òrgans col.legiats i institucions de les que forma part l'Ajuntament de Taradell. Exp. 650/2019.

Si Si

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada