Ple de setembre de 2018

Dijous, 13/09/2018

                                Ple de setembre de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost municipal de 2018 núm. 5 d'habilitació i suplement de crèdits. Exp. 798/2018.

Si Si Si

Aprovació del compte general del pressupost municipal de l'Ajuntament de Taradell de l'exercici 2017. Exp. 613/2018.

Si Si Si
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'Ajuntament de Taradell per a l'exercici 2019. Exp. 797/2018. Si Si Si
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Documents relacionats