Ple de setembre de 2014

Dijous, 04/09/2014

Ple de 04 de setembre de 2014
  CIU ERC SI JRP
Aprovació d'expedient i Plecs del contracte per la instal·lació d'una caldera de biomassa per alimentar diversos equipaments municipals a favor en contra abstenció a favor
Aprovació del Compte General del Pressupost de l'exercici 2013 a favor abstenció abstenció abstenció
Donar compte dels informes del Secretari Interventor de les prescripcions de la L.O. 2/2012 i de la L. 15/2010, del 2n trimestre de  2014