Ple de novembre de 2020

Dijous, 26/11/2020

                                Ple de novembre de 2020

 

ERC JxT
Ampliació, modificació i revocació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar l´abast d´anteriors acords de delegació. Exp. 935/20. Si Si
Aprovació del compte general del pressupost de l´exercici 2019. Exp. 748/20. Si Si
Donar compte de l´informe del resum anual del control intern de l´exercici 2019, art. 37 del RD 424/17. Exp. 810/20. - -
Aprovació del Pressupost Municipal, de les Bases d´Execució i de la Plantilla de Personal de l´ajuntament, de l´exercici 2021. Exp. 1148/20. Si Si
Constitució del patrimoni municipal del sòl. Exp. 1052.20. Si Si
Elecció de les persones que es proposaran al TSJC per ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular i substitut. Exp. 1009/20. Si abstenció
Donar compte dels informes  trimestrals de compliment de les normatives d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, morositat i període mig de pagament del 3r trimestre de 2020. Exp. 473/2020. - -
Aprovació de l´Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits. Exp. 927/20. Si Si
Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2020 d´aprovació del conveni de col.laboració amb el Servei Català de Trànsit. Exp. 987/2020. Si Si
Suspensió del contracte "Serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal.lacions de l´Espai d´Aigua i Salut de Taradell". Exp. 82/2016. Si Si
Modificació de Crèdit 11/20 per habilitació de crèdits. Exp. 1223/20. Si Si
Moció "Manifest 25N 2020 - Dia internacional per a l´eliminació de la violència envers les dones. Exp. 89/20. Si Si
Moció declarant Felip VI de Borbó persona non grata. Exp. 89/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats