Ple de novembre de 2018

Dijous, 08/11/2018

Ple de novembre

                                Ple de novembre de 2018

 

CIU  

ERC SI

Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de morositat, estabilitat pressupostària, estabilitat financera i del període mig de pagament, del 3r trimestre de 2018. Exp. 468/18 i 483/18.

     

Donar compte de la comunicació al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2017. Exp. 959/18.

     
Aprovació de la concertació d'un préstec amb el banc de Sabadell-Diputació de Barcelona pel finançament de l'obra Urbanització del tram1 de la Ronda Montserrat i de millora de polígons industrial. Exp. 937/2018. Si Si Si
Aprovació del projecte “Urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat” Exp. 984/18. Si Si Si
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada