Ple de març de 2020

Dijous, 05/03/2020

                                Ple de març de 2020

 

ERC JxT
Designació de representant de l´Ajuntament a l´Ecomuseu del Blat. Exp. 920/2016 i 650/2019. Si Si

Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències per a ús d´aparcaments a determinats carrers del nucli antic. Exp. 343/2020.

Si Si
Increment retributiu del personal de l´Ajuntament de l´exercici 2020. Exp. 344/20. El ple es dóna per assabentatSi Si
Increment retributiu del personal de l´Ajuntament de l´exercici 2020. Exp. 344/20.Moció de la Declaració d´Emergència Climàtica. Exp. 89/2020. Si Si
Aprovació de la declaració institucional de 8 de març de 2020 - Som8deMarç. Exp. 89/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats