Ple de març de 2018

                                Ple de març de 2018

 

CIU  

ERC SI

Designació dels membres de la Comissió Informativa Municipal “Noms de carrers i definició dels seus límits”. Exp. 262/2018

Si Si Si

Modificació de les retribucions de càrrecs electes. Exp. 263/2018

Si Si Si
Donar compte dels informes de Secretaria-Intervenció del 4rt trimestre de 2017 (estat d'execució, Llei de morositat i període mig de pagament).  Exps. 933/2017, 934/2017 i 950/2017      
Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones. Exp. 282/2018 Si Si Si
Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística .Exp. 282/2018 Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats