Ple de març de 2014

Dijous, 06/03/2014
Ple de 6 de març de 2014
  CIU ERC SI PXC
Recurs en defensa de l'autonomia local. a favor a favor a favor a favor
Aprovació inicial de la modifcació POUM núm. 7 “Modifcació de diversos articles de la normativa”. a favor a favor a favor a favor
Donar compte informes de compliment LO 2/2012, l 4rt trimestre de 2013, i informe de compliment de la L 3/2004 de lluita contra la morositat. a favor a favor a favor a favor
Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la independència”. a favor a favor a favor en contra

 

Seu electrònica > Tauler d'anuncis > Actes > Ple nº03 de 2014-03-06, març