Ple de maig de 2020

Dijous, 28/05/2020

                                Ple de maig de 2020

 

ERC JxT
Donar compte del Decret de l´alcaldessa 98/2020, de 15 de maig, d´aprovació de l´oferta pública d´ocupació i de l´acord de ratificació de la JGL de 25 de maig de 2020. Exp. 416/20.    

Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020, d´aprovació del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible i el Clima. Exp. 486/20.

Si Si
Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020, d´atorgament d´un ajut a l´Associació de Botiguers de Taradell. Exp. 487/20.    
Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 5 del pressupost municipal de l´exercici 2020. Exp. 536/20. Si Si
Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2020, d´aprovació del manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus. Exp. 405/20.    
Aprovació de la modificació de l´ordenança municipal de residus. Exp. 551/20. Si Si

 

 

 

Documents relacionats