Ple de maig de 2018

Dijous, 10/05/2018

                                Ple de maig de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació del Pla i Protocol de Verificació de les activitats. Exp. 419/18

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'alcalde 65/2018, de delegació de les funcions de gestió de la Regidoria de Governació i Civisme. Exp. 484/16

     
Adhesió al Compromís per la sostenibilitat Biosphere. Exp. 403/18 Si Si Si
Resolució d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança municipal de tinença d'animals. Exp. 344/18. Si Si Si
Aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost Municipal núm. 3. Exp.489/2018 Si Si Si
Aprovació del Projecte bàsic i d'execució de 16 habitatges tutelats a Taradell. Exp. 491/2018 Si Si Si
Aprovació de les bases  i la convocatòria per atorgar subvencions a entitats culturals, esportives i educatives en règim de concurrència competitiva 2018. Exp. 495/2018. Si Si Si
Moció de suport als Comitès de Defensa de la República. Exp. 282/18 Si Si Si
Moció per la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. Exp. 282/18 Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats