Ple de maig de 2014

Dimecres, 30/04/2014
Ple de 30 d'abril de 2014*
  CIU ERC SI JRP
Sorteig de constitució de Meses electorals per les Eleccions al Parlament Europeu 2014.         
Moció del grup d'ERC sobre la construcció de la piscina coberta.  en contra a favor abstenció abstenció
Aprovació modifcacions de crèdit 2014 números 1 i 2 (incorporació de romanents de l'exercici 2013 i inversions i altres).  a favor en contra abstenció a favor
Aprovació del Projecte “Espai d'aigua a Taradell. Fase III”.  a favor en contra en contra a favor
Aprovació de l'expedient de contractació “Espai d'aigua a Taradell. Fase III”.  a favor abstenció abstenció a favor
Moció del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.  a favor a favor a favor a favor

A partir de la sessió del dia 30/04/2014 el regidor municipal de PXC, Sr. Josep Ricart Puig passa a ser Regidor no adscrit.