Ple de març de 2019

Dijous, 07/03/2019

Ple de març de 2019

                                Ple de març de 2019

 

CIU  

ERC SI

Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 45/2019 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. Exp. 308/19.

     

Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2018. Exp. 312/2019

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 46/2019 d'aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de 2019, núm. 1/2019 d'incorporació de romanents. Exp 311/2019.

     

Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2019, núm. 2/2019 de suplements de crèdit. Exp. 313/2019.

Si Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2019, núm. 3/2019 de suplements i habilitació de crèdits. Exp. 314/2019.

Si Si Si

Aprovació del cobrament de les contribucions especials de l'obra “Urbanització del c. Font d'en Deu i del c. de Tona”. Exp. 936/2018.

Si Si Si

Moció per la commemoració del dia internacional de les dones.

Si Si Si
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada