Ple de juny extraordinari CARTIPÀS

Dijous, 27/06/2019

Ple de juny exraordinari CARTIPÀS

                                Ple de juny de 2019 extraordinari CARTIPÀS

 

ERC  

JxT

Creació i composició de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

Si Si

Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i en institucions de les que forma part l'Ajuntament.

Si Si

Donar compte dels Decrets de l'alcaldessa de nomenaments dels Tinents d'alcalde, de Tresorer municipal, de composició i règim de les sessions de la Junta de Govern Local, del Cartipàs Municipal i de les delegacions de l'alcalde a la Junta de Govern Local.

   
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació Si No

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada