Ple de juny de 2020

Dijous, 18/06/2020

                                Ple de juny de 2020

 

ERC JxT
Rectificació de l´inventari del patrimoni municipal a 31 de desembre de 2019. Exp. 607/2020. Si Si
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6/2020. Exp. 605/2020. Si Si
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7/2020. Exp. 606/2020. Si Si
Donar compte dels informes trimestrals, de morositat i període mig de pagament del 1r trimestre de 2020. Exp. 473/2020.    
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a activitats econòmiques amb motiu del Covid-19. Exp. 543/2020. Si Si
Aprovació de les bases i convocatòria d´atorgaments de subvencions a entitats culturals i educatives en règim de concurrència competitives 2020. Exp. e-579/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats