Ple de juny de 2018

Dijous, 07/06/2018

                                Ple de juny de 2018

 

CIU  

ERC SI

Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 40 Taxa del recàrrec sobre el cànon de l'aigua. Exp. 582/2018

Si Si Si

Sol·licitud d'un préstec a la Diputació de Barcelona-Programa de Crèdit Local. Exp. 584/2018.

Si Si Si
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 4 del pressupost municipal de l'exercici 2018. Exp. 583/2018. Si Si Si
Aprovació de l'expedient de desafectació de la finca del c. Ramon Pou 82 de Taradell. Exp. 537/2018. Si Si Si
Aprovació del projecte d'obra municipal ordinària “Millora de l'accés a la Urbanització La Roca, Av. Santa Eugènia, c. Vilalleons i inici del c. Sant Marçal. Exp. 581/2018 Si Si Si
Designació del membres de la Mesa de Contractació Permanent. Exp. 579/2018 (virtual). Si Si Si
       
       
       

 

 

 

 

 

Documents relacionats