Ple de juny de 2014

Dijous, 05/06/2014
Ple de 05 de juny de 2014
  CIU ERC SI JRP
Modifcació de l'Ordenança Reguladora dels Sorolls i Vibracions. Mapa de Capacitat Acústica.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació del projecte d'obra ordinària de la caldera de biomassa del Pavelló-Piscina.   a favor en contra en contra a favor
Aprovació de la Modifcació de Crèdit núm. 3 del Pressupost de l'exercici 2014  a favor a favor a favor a favor
Aprovació del Pla de Riscos Especials de Taradell (nevades i sismes).  a favor a favor a favor a favor
Aprovació del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació del projecte d'obra ordinària “ Reurbanització de l'Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre la ctra. Montrodon i la ctra. Balenyà“.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació de les bases i convocatòria de licitació de la concessió de l'equipament “La Font Gran”.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació de les Bases i Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats de Taradell.  a favor a favor a favor a favor
Pròrroga de l'adhesió de l'Acord Marc de Subministrament d'Energia Elèctrica.  a favor a favor a favor a favor
Donar compte dels informes del secretari-interventor del compliment de la L.O.2/2012 i de la L. 15/2010.         
Moció de declaració institucional en commemoració del 28 de juny, dia de l'alliberament o l'orgull LGTB.  a favor a favor a favor a favor