Ple de juliol de 2020

                                Ple de juliol de 2020

 

ERC JxT
Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2020, d´aprovació del conveni d´expropiació de la finca de l´Av. Mn. Cinto Verdaguer, 30. Exp. 330/2020. Si Si
Aprovació de l´expedient de licitació del contracte "Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal.lacions de l´Espai d´Aigua i Salut i Pavelló Municipal d´esports de Taradell". Exp. 813/2019. Si Si
Donar compte del Ple de l´informe emès per l´interventor municipal de resolució de discrepàncies-objeccions i del control intern. Exp. 382 i 446/2020.    
Designació de les Festes Locals 2021. Exp. 665/2020. Si Si
Aprovació del Reglament dels Vigilants Auxiliars de Policia Local. Exp. 164/2020. Si Si
Aprovació definitiva de l´expedient i bases per a la concessió de subvencions a activitats econòmiques, locals comercials i establiments oberts al públic de Taradell. Exp. 543/2020. Si Si
Sol.licitud de la bonificació de l´ICIO per foment de l´ocupació. Exp. 738/2020 i 511/2020. Si Si
Aprovació del protocol d´intencions per l´energia pública. Exp. 778/2020. Si Si
Moció conjunta de les Àrees Bàsiques de serveis socials de la comarca d´Osona per sol.licitar a l´INSS, l´accés a la tramitació de l´ingrés mínim vital. Exp. 89/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats