Ple de juliol de 2018

Dijous, 12/07/2018

                                Ple de juliol de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de la cessió gratuïta de la Propietat de la parcel·la del c. Ramon Pou 82 de Taradell a la Fundació Vilademany i de dos convenis d'atorgament d'ajuts econòmics. Exp. 522/18 i 538/18.

Si Si Si

Donar compte de les memòries i informes d'auditoria de les Fundacions Vilademany, l'Arpa i Escoles Bressol de l'exercici 2017. Exp. Exp. 662/18.

     
Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2018. Exp. 52/18. Si Si Si
Aprovació de l'Ordenança municipal de bon govern, civisme i convivència. Exp. 461/18. Si Si Si
Aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació i explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig de Taradell. Exp. 1620/17. Si Si Si
Rectificació de l'acord del Ple de 06/04/2017 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la cessió a aquest ajuntament d'uns trams de les carreteres B-530 i BV-5305. Exp. núm. 776/2017. Si Si Si
       
       
       

 

 

 

 

 

Documents relacionats