Ple de juliol de 2018

Dijous, 12/07/2018

Ple de juliol de 2018

                                Ple de juliol de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de la cessió gratuïta de la Propietat de la parcel·la del c. Ramon Pou 82 de Taradell a la Fundació Vilademany i de dos convenis d'atorgament d'ajuts econòmics. Exp. 522/18 i 538/18.

Si Si Si

Donar compte de les memòries i informes d'auditoria de les Fundacions Vilademany, l'Arpa i Escoles Bressol de l'exercici 2017. Exp. Exp. 662/18.

     
Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2018. Exp. 52/18. Si Si Si
Aprovació de l'Ordenança municipal de bon govern, civisme i convivència. Exp. 461/18. Si Si Si
Aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació i explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig de Taradell. Exp. 1620/17. Si Si Si
Rectificació de l'acord del Ple de 06/04/2017 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la cessió a aquest ajuntament d'uns trams de les carreteres B-530 i BV-5305. Exp. núm. 776/2017. Si Si Si
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada