Ple de gener de 2019

Dijous, 17/01/2019

Ple de desembre de 2019

                                Ple de gener de 2019

 

CIU  

ERC SI

Declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'obra de construcció de 16 habitatges tutelats al c. Ramon Pou 82 de Taradell. Exp. 1111/18.

Si Si Si

Aprovació del conveni Protecció Civil-Xarxa Rescat 2019. Exp. 84/19.

Si Si Si

Conveni amb la Fundació Vilademany per prestació de serveis i inversions. Exp. 72/19

Si Si Si

Increment retributiu dels personal de l'Ajuntament de Taradell 2019. Exp. 71/19.

Si Si Si

Resolució d'expedient sancionador per gos perillós ala via pública. Exp. 1001/18.

Si Si Si

Donar compte de l'informe del secretari-interventor en relació al compliment de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

     
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada