Ple de gener de 2018

                                Ple de gener de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de l'expedient de licitació per a l'adjudicació del contracte “Substitució de la gespa del camp de futbol” i de la convocatòria de la licitació. Exp. 1734/17.

Si Si Si

Aprovació de l'acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 2015/2016.

Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats