Ple de febrer de 2015

Dijous, 12/02/2015

Ple 2015-02-12

Ple de 12 de febrer de 2015
  CIU ERC SI JRP

Cessió a la Generalitat de Catalunya de l'edifici de la casa del mestre de l'Escola de Mont-rodon

a favor a favor a favor a favor

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor del compliment dels paràmetres establerts a la normativa d'estabilitat financera i morositat – periode mitjà de pagament

       
Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'inici del procediment per al traspàs de titularitat a l'Ajuntament de dos trams de les carreteres BV-5306 i BV-5305 a favor a favor a favor a favor

Recursos i informació relacionada