Ple de febrer de 2018

Dijous, 01/02/2018

                                Ple de febrer de 2018

 

CIU  

ERC SI

Rectificació d'error en l'acta del Ple de l'Ajuntament de data 02/11/2017. Exp. 1272/17 i 1665/2017.

Si Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 29-01-18 d'aclariments al PCAP, PPT i Memòria valorada de l'expedient de licitació del contracte "Substitució de la gespa del camp de futbol"·. Exp. 1734/2017.

Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats