Ple de març de 2015

Dijous, 05/03/2015

Ple 2015-03-05

Ple de 5 de març de 2015
  CIU ERC SI JRP

Aprovació de les bases i convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats en règim de lliure concurrència

a favor a favor a favor a favor

Aprovació de l'ordenança fiscal municipal núm. 25 per la prestació de serveis de l'espai d'aigua i salut

a favor en contra en contra a favor

Aprovació del reglament d'ús de l'espai d'aigua i salut de Taradell

a favor abstenció abstenció a favor

Modificació i correcció d'errades en les convenis subscrits amb la companyia elèctrica Estebanell i Pahisa

a favor a favor a favor a favor

 

Recursos i informació relacionada