Ple de desembre de 2020

Dijous, 17/12/2020

                                Ple de desembre de 2020

 

ERC JxT
Aprovació inicial de la Modificació núm. 13 del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal-Àmbit Comercial. Exp. 1069/2020. Si Si
Donar compte al Ple de l´acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020, d´adjudicació del contracte "Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari a les instal.lacions de l´Espai d´Aigua i Salut de Taradell". Exp. 813/2019. Si Si
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 12 del Pressupost municipal de l´exercici 2020. Exp. 1292/2020. Si Si
Incoació de l´expedient de partió i atermenament del Camí Ral de Taradell a Santa Eugènia de Berga - Tram del Generó. Exp. 671/2020. Si Si
Creació i composició de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a les persones. Exp. 650/2019. Si Si
Modificació del Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Coorporació. Exp. 650/2019. Si Si
Gratificació extraordinària a favor d´una treballadora municipal per serveis extraordinaris. Exp. 1153/2017. Si Si
Sol.licitud de bonificacions de l´ICIO per foment de l´ocupació. Exp. 1018/20 i 1142/20. Si Si
Ratificació de l´l acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020 d´aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022. Exp. 368/2019. Si Si
Conveni amb el Consell Comarcal d´Osona de recollida i acollida d´animals de companyia abandonats o perduts. Exp. 1297/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats