Ple de desembre de 2018

Dijous, 13/12/2018

Ple de desembre

                                Ple de desembre de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l'exercici 2019. exp. 981/2018.

Si Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2018. exp. 1060/2018.

Si Si Si
Ratificació de l'acord de la junta de govern de 12 de novembre d'aprovació de l'expedient de licitació del contracte “suport comptable i intervenció” i delegació de funcions. exp. 686/18. Si Si Si
Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-d01 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica pel consorci català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, sau. exp. 1032/2018 Si Si Si
Aprovació provisional de la imposició i ordenació de les contribucions especials per al finançament de l'execució del projecte “Urbanització del c. Font d'en Déu i del c. de Tona”. exp. 936/2018. Si Si Si
Moció per demanar l'abolició de la monarquia espanyola. exp. 282/18. Si Si Si
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada