Ple de 8 de setembre de 2016

Dijous, 08/09/2016

                                

Ple de 8 de setembre de 2016

 

CIU 

ERC SI

Donar compte del Decret de l'alcalde 113/2016 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost municipal per a l'exercici 2017.

     

Aprovació del Compte General del Pressupost municipal de l'exercici 2015.

Si Si Si

 

 

 

Recursos i informació relacionada