Ple de 5 d'octubre de 2017

Dijous, 05/10/2017

                                Ple de 5 d'octubre de 2017  

 

CIU  

ERC SI

Aprovació d'un conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, per l'homogeneïtzació dels processos de tramitació dels tributs, i d'un conveni amb el departament de Treball per a la tramitació de les cotitzacions socials. Exp. 1508/2017 i 1543/2017.

Si Si Si
Ratificació del Decret de l'Alcalde 129/2017, d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2018. Exp. 1489/2017 Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats