Ple de 5 de novembre de 2015

Dijous, 05/11/2015

Ple de 5 de novembre de 2015

 

CIU ERC SI

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals Municipals de l'exercici 2016.

a favor en contra a favor

Informe del secretari-interventor en relació al compliment de la LO 2/2012, del període mig de pagament i morositat del 3r trimestre de 2015.

     

 

 

 

Documents relacionats