Ple de 5 de maig de 2016

Dijous, 05/05/2016

Ple de 5 de maig de 2016

 

CIU  

ERC SI

Modificació puntual del POUM núm. 8 “Modificació de l'article 240 de les Normes urbanístiques del POUM” –Exp. 418/2016

a favor a favor a favor

Aprovació de les bases i convocatòria per a l'atorgament de les subvencions a entitats en règim de lliure concurrència any 2016 –Exp. 410/2016

a favor a favor a favor

Donar compte de les memòries de les Fundacions Vilademany, Arpa i Escoles Bressol, de l'exercici 2015 –Exp. 271/2016

     

Nomenament de responsable del Registre Civil de Taradell –Exp. 374/2016

a favor a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats