Ple de 4 de febrer de 2016

Dijous, 04/02/2016

Ple de 4 de febrer de 2016

 

CIU ERC SI

Donar compte del Decret de l'Alcalde 2/2016 de designa de Regidora d'Ensenyament.

     

Modificació del règim de les sessions del Ple.

a favor a favor a favor

Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.

a favor a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats