Ple de 3 de març de 2016

Dijous, 03/03/2016

 

Ple de 3 de març de 2016

 

CIU ERC SI

Informe del Secretari-Interventor dels objectius d'estabilitat pressupostària, de la lluita contra la morositat i del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2015

 

     

Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de designa de funcionari per exercir les funcions de tresoreria i recaptació de l'Ajuntament de Taradell

a favor a favor a favor

Modificació parcial del traçat del camí d'El Camp

a favor a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats