Ple de 3 de desembre de 2015

 

Ple de 3 de desembre de 2015

 

CIU ERC SI

Aprovació del pressupost i de la plantilla de personal de la Corporació de l'exercici 2016.

a favor en contra abstenció

Aprovació de l'expedient de licitació del contracte de prestació de serveis “Serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal·lacions de l'Espai d'Aigua i Salut i Pavelló municipal de Taradell”, i convocatòria de la licitació exp. 190/2014-S.

a favor abstenció abstenció

Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de trànsit i l'Ajuntament de Taradell en matèria de seguretat viària.

a favor a favor a favor

Moció del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

a favor a favor a favor

Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidora de la Sra. Ariadna Prat Barnadas.

a favor a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats