Ple de 28 de juliol de 2016

Dijous, 28/07/2016

Ple de 28 de juliol de 2016

 

CIU 

ERC SI

Donar compte del nomenament de 3 Agents Auxiliars de Policia Local

     

Donar compte dels informes trimestrals del secretari-interventor, del compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament del 2n trimestre de 2016

     

 

 

 

Recursos i informació relacionada