Ple de 27 d'octubre de 2016

Dijous, 27/10/2016

Ple de 27 d'octubre de 2016

 

CIU

ERC SI

Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals municipals de l'exercici 2017.

Si Si Si

Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i en institucions de les que forma part l'Ajuntament.

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada