Ple de 24/10/2019 extraordinari

Dijous, 24/10/2019

                               Ple de 24/10/2019 extraordinari  

 

ERC JxT

Aprovació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l'exercici 2020. Exp. 923/2018.

Si Abstenció
Aprovació de l'expedient de licitació del contracte “contractació del servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: Centre Cultural Costa i Font, Espai d'Aigua i Salut i Pavelló municipal d'Esports El Pujoló de Taradell” Exp. 283/2019. Si Si

Pròrroga del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana i l'Ajuntament de Taradell en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social, Polítiques d'Igualtat, Immigració i Joventut. Exp. 1064/2017.

Si Si

 

 

 

 

 

Documents relacionats