Ple de 24 de setembre de 2015

Dijous, 24/09/2015

                                   Ple de 24 de setembre de 2015

  CIU ERC SI

Aprovació del Compte General de la Corporació de l'Exercici 2014.

a favor a favor a favor

Resolució de l'expedient sancionador 101/2015-S.

a favor a favor a favor

Donar Compte dels Decrets de l'alcalde 133/2015 (línies fonamentals del pressupost) i 137 i 138 de 2015 (de designació d'arquitecte i aparellador municipals).

     

Aprovació del Pla Econòmic i Financer de l'Ajuntament de Taradell 2015-2016.

a favor abstenció abstenció

Moció de suport a l'acollida de la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

a favor a favor a favor

Aprovació del Pla Especial de la finca “Granja Pujol de Taradell”.

a favor a favor a favor

 

Documents relacionats