Ple de 24 de novembre de 2015 Extra

Dimarts, 24/11/2015

Ple extra de 24 de novembre de 2015

 

CIU ERC SI

Sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del 20 de desembre de 2015.

a favor a favor a favor

Aprovació de la concertació d'un préstec amb el BBVA per inversions de l'exercici 2015.

a favor abstenció abstenció

Aprovació de la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell per al compliment de la Sentència 1282/2011 de la Sec. 4a de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC i acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona.

a favor a favor a favor

Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 5 del Pressupost de 2015.

a favor en contra abstenció

Aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

a favor a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats