Ple de 22 de desembre de 2016 Extra

Dijous, 22/12/2016

Ple de 22 de desembre de 2016 Extra

 

CIU 

ERC  SI 

Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal núm. 1-Reguladora de l'impost sobre béns immobles. Exp. 260/16.

Si Si Si

Aprovació del Pressupost i plantilla de personal municipals de l'exercici 2017. Exp. 849/16.

Si Si Si

Aprovació de la verificació del Text refós (novembre de 2016) del Pla Especial de la finca El Camp. Exp. 486/2016.

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'alcalde 159/2016, d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost de 2016. Exp. 916/2016.

     

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 9 del pressupost de 2016. Exp. 917/2016.

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada