Ple de 2 de novembre de 2017

Dijous, 02/11/2017

                                Ple de 2 de novembre de 2017  

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de les ordenances fiscals de l'exercici 2018.

Si Si Si

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 3 – Font d'en Deu

Si Si Si

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor de compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera, del periode mig de pagament i de morositat, del 3r trimestre de 2017.

     
 

 

 

 

Documents relacionats